Certyfikaty

P.U.T. NEWTECH posiada uznanie Towarzystw Klasyfikacyjnych do wykonywania ultradźwiękowych pomiarów konstrukcji statków.
 

 
             
AMERICAN BUREAU 
OF SHIPPING
BUREAU 
VERITAS
DNV - GL
       LLOYD’S         REGISTER 
NIPPON 
KAIJI KYOKAI
 
POLSKI REJESTR STATKÓW 
 
           


Współpracujemy również z :

 • CCS     Chińskie Towarzystwo Klasyfikacyjne   -  China Classification Society
 • RINA    Włoskie Towarzystwo Klasyfikacyjne    -  Registro Italiano Navale
 • RMRS  Rosyjskie Towarzystwo Klasyfikacyjne  -  Russian Maritime Register of Shipping


Każdy z Inspektorów P.U.T. NEWTECH jest szkolony i certyfikowany zgodnie z PN-EN 473 a nasze certyfikaty personalne to:

 

 • Świadectwa wewnętrznych szkoleń w zakresie UTM
 • Świadectwa kursów kierunkowych w zakresie UTT1
 • Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie UTT1
 • Świadectwa kursów kierunkowych w zakresie UT1
 • Świadectwa kursów kierunkowych w zakresie UT2
 • Certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie UT1 i UT2
 • Certyfikaty szkoleń w zakresie pomiarów statków od Lloyd’s Register
 • Certyfikaty szkoleń w zakresie pomiarów statków od Polski Rejestr Statków
 • Certyfikaty szkoleń z zakresu aparatury pomiarowej od firmy Krautkramer
 • Certyfikaty szkoleń z zakresu aparatury pomiarowej od firmy Cygnus
 • Certyfikaty uczestnictwa w Konferencjach Naukowych nt. Badań Nieniszczących

 
Każdy przyrząd pomiarowy używany do pomiarów ultradźwiękowych posiada również Certyfikat okresowego sprawdzenia i kalibracji, wydany przez autoryzowany serwis producenta, zgodnie z zapisami naszego Systemu Jakości zgodnego z  ISO 9001:2001.

 

   

CYGNUS 4

KRAUTKRAMER DM-4

CYGNUS 1

BETAGAGE