ZAKRES WYKONYWANYCH POMIARÓW


Ultradźwiękowe pomiary grubości konstrukcji stalowej statków wykonujemy w zakresie: 

 1. Odnowienie klasy
 2. Przeglądy roczne
 3. Przeglądy pośrednie
 4. Przeglądy dokowe
 5. Przeglądy awaryjne
 6. Condition Assessment Program (CAP, CAS i HCAP)


Pomiary wykonujemy :

 1. W portach
 2. W dokach stoczni
 3. W trakcie załadunku i rozładunku
 4. W przelotach między portami
 5. W rejsach morskich i oceanicznych
 6. Pomiary zbiorników statku po ich zalaniu wodą (tzw. RAFTING)
 7. Inspekcje pomiarowe na ocenę stanu technicznego przed remontem, dla oceny ilości stali do wymiany
 8. Inspekcje pomiarowe tylko do wiadomości armatorów
 9. Inspekcje pomiarowe przed kupnem / sprzedażą statku
 10. Inspekcje stanu powłok malarskich zbiorników balastowych i ładunkowych
 11. Inspekcje stanu technicznego i stopnia skorodowania konstrukcji

 
 


Typy statków :

 1. Masowce, OBO, ORE
 2. Zbiornikowce
 3. Chemikaliowce
 4. Gazowce LPG , LNG
 5. Kontenerowce
 6. Drobnicowce
 7. Samochodowce
 8. Chłodniowce
 9. Statki i promy pasażerskie
 10. Okręty Marynarki Wojennej
 11. Statki rybackie
 12. Statki do obsługi platform wiertniczych
 13. Statki do przewozu ładunków specjalnych
 14. Statki samowyładowcze
 15. Pogłębiarki
 16. Dżwigi pływające
 17. Holowniki, pchacze, barki, pilotówki
 18. Jachty


Pomiary innych obiektów :

 1. Konstrukcje stalowe
 2. Maszty, kominy
 3. Instalacje przemysłowe (wodne, gazowe, cieplne)
 4. Zbiorniki paliwa, cysterny
 5. Urządzenia ciśnieniowe